ESCOLA MARE DE DEU DE MONTSERRAT (Albagés)

Adreça:   
    C/Ntra. Sra. de Montserrat s/n
    25155 - L'Albagés
    Les Garrigues

Telèfon:
    973121200

Correu electrònic:
    c5000146@xtec.cat